projekt funkcjonalny

Masz możliwość zmiany wyglądu i ergonomii. Nie wiesz jak rozmieścić meble, oświetlenie w pomieszczeniu.

projekt funkcjonalny zawiera:

1. wywiad inwestorski – przeprowadzony w formie ankiety
2. inwentaryzację pomieszczenia (pomiar)- przesłaną przez Inwestora – według wytycznych projektanta
3. 2-3 propozycje układu funkcjonalnego w postaci rzutów, zawierające rozmieszczenie ścian działowych, urządzeń sanitarnych, mebli i sprzętu AGD,
4. korektę wybranego wariantu
5. do wybranego układu:

  • Projekt rozmieszczenia ścianek działowych
  • Projekt podłóg
  • Projekt sufitów podwieszanych (jeśli projektowane)
  • Projekt rozmieszczenia mebli
  • projekt elektryki wraz z rozmieszczeniem włączników i gniazd elektrycznych
  • schemat przyłączy wodno-kanalizacyjnych i grzewczych