PAKIET ŁAZIENKA

Pakiet ŁAZIENKA ma na celu stworzenie kompleksowego projektu łazienki z niezbędnymi materiałami dla zrealizowania wnętrza.

CO ZAWIERA PAKIET ŁAZIENKA:

 • układ funkcjonalny w formie rzutu z góry na modelu 3D
 • dwie tury poprawek modelu 3D
 • listę wyposażenia z proponowanymi lampami, materiałami, armaturą itd., które pozwalają na realizację projektu bez straty czasu na własne poszukiwania
 • wizualizacje (jakość i szczegółowość jak w portfolio)
 • szczegółowe rysunki techniczne, oszczędzające mnóstwo czasu i ustaleń z wykonawcami. Na rysunki składają się:
  • schemat rozmieszczenie punktów elektrycznych skala 1:50/1:25
  • rozmieszczenie oświetlenia skala 1:50
  • schemat punktów przyłączy wodno-kanalizacyjnych skala 1:50
  • projekt podłogi i sufitu podwieszanego skala 1:50
  • projekt zabudowy z płyt g-k: ścianki działowe, wnęki, nawisy, obudowy, podesty (jeśli projektowane) skala 1:50
  • projekt mebli na zamówienie skala 1:50
  • widoki ścian skala 1:50