beton z drewnem_4_1_hdri brak_swiatło sł 1,0 azymuu 0,00 światło otaczające ok30